Право на връщане

    Продуктите закупени чрез сайтът PowerTools.bg могат да бъдат върнати, без конкретна причина в срок от 14 дни от дата на получаване.


    За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми PowerTools.bg за имената си, адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можеда използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.


    В случай, че потребителят се откаже от договора, PowerTools.bg ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от PowerTools.bg ), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира PowerTools.bg за неговото решение за отказ от договора. PowerTools.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.


    PowerTools.bg ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.


    Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни, ползвани или които са повредени от Вас, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/ електрически шокове). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са Ви били доставени.


    Трябва да върнете продуктите в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, фактура, стокова разписка, касов бон, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които е доставен продукта.


    В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато връщате продукта, трябва да върнете и подаръка.


    В случай, че сте закупили повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.


    Внимание!

    Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.